Konzorcium združujúce slovenské podniky

Slovium

O projekte

Cieľom spoločnosti Slovium je združovať slovenské podniky do širokého konzorcia, ktoré dokáže efektívne vstupovať do verejných obstarávaní a stať sa lídrom v ich realizáciách. Slovium týmto umožní slovenským podnikom priamo profitovať na verejných obstarávaniach napriek tomu, že samé sa o ne nedokážu úspešne uchádzať a sú dlhodobo len v roli subdodávateľov, pričom takto silné slovenské konzorcium dokáže tlačiť na férovosť a efektivitu slovenských verejných obstarávaní.

Problém

1. Slovenská republika ročne vypíše verejné zákazky v objeme cca 4.7 mld. €, pričom viac ako polovica týchto peňazí končí priamo alebo nepriamo u zahraničných konglomerátov a nadnárodných firiem.

2. Objem obstarávaní sa každý rok zvyšuje, avšak počet prihlásených subjektov sa znižuje (momentálne priemerne 3 ponuky na obstarávanie), a to hlavne kvôli zložitému procesu podávania ponúk a špecifickým podmienkam a požiadavkám.

3. Malé a stredné podniky na Slovensku sa postupne dobrovoľne stavajú do role subdodávateľov, keďže nechcú, nemajú kapacitu alebo im chýbajú potrebné referencie na uchádzanie sa verejného obstarávania na priamo.

Vízia

Združovaním slovenských podnikov budujeme silnú spoločnosť, ktorá bude môcť svojim zázemím a referenciami konkurovať nadnárodným koncernom a stane sa lídrom v realizáciach verejných obstarávaní. Takto široké konzorcium slovenských firiem by zaručovalo zvýšenie objemu verejných prostriedkov, ktoré ostávajú na Slovensku, ale zároveň by znamenalo novú silnú entitu s potenciálom tlačiť na férovosť a efektivitu verejných obstarávaní. Cieľom konzorcia je do 3 rokov získať 4% tržného podielu oblasti stavebníctva, čo predstavuje kumulovaný obrat p.a. 100 mil. €, a tiež rozšíriť sa do ďalších oblastí ako zdravotníctvo, IT alebo služby.

Business model

  • Slovium sleduje vypísané verejné zákazky, pripravuje ponuky a potrebnú dokumentáciu a celkovo pokrýva administratívnu časť projektu.
  • Slovium oslovuje slovenské subjekty vhodné na realizáciu daného obstarávania, a to z pomedzi svojich akcionárov a aj externe. Externé podniky majú v prípade záujmu možnosť stať sa akcionármi spoločnosti.
  • Pri tendrovaní Slovium uprednostňuje svojich akcionárov pred externými subjektami, čím prirodzene podporuje rozširovanie konzorcia.  
  • Akcionári spoločnosti Slovium participujú na výnosoch konzorcia z verejných obstarávaní aj bez priamej účasti na realizácii.

Pridaná hodnota

1. Združovanie slovenských podnikov a spoločné úspešne uchádzanie sa vo verejných obstarávaniach. Slovium okrem iného združuje firmy, ktoré dnes nemajú kapacitu alebo potrebné referencie na priame podávanie ponúk do verejných obstarávaní, pričom sú napriek tomu v roli finálneho realizátora. Pre tieto firmy Slovium znamená potenciálne zvýšenie obratu bez potreby dodatočnej práce.

2. Slovenským podnikom taktiež ponúkame možnosť stať sa akcionárom spoločnosti Slovium. Dnešní realizátori verejných obstarávaní z role subdodávateľov sa tak môžu stať priamymi akcionármi firmy, ktorá zakázky zastrešuje a participovať na zisku z verejných obstarávaní, ktorý ostáva na Slovensku. Akcionári firmy budú zvýhodnení pri tendrovaní realizátorov obstarávaní a participujú na výnosoch z verejných obstarávaní aj bez priamej účasti na realizácii.Napíšte nám

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach investovania?
Máte záujem sa stať lídrom v niektorom z našich projektov?
Alebo hľadáte partnera pre svoj vlastný zámer?


Majte prehľad

Ak chcete byť informovaný o nových projektoch a investičných príležitostiach, prihláste sa k odberu newslettera.


BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10408/P

BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10408/P