Konzorcium združujúce slovenské podniky

Slovium

O projekte

Cieľom spoločnosti Slovium je združovať slovenské podniky do širokého konzorcia, ktoré dokáže efektívne vstupovať do verejných obstarávaní a stať sa lídrom v ich realizáciách. Slovium týmto umožní slovenským podnikom priamo profitovať na verejných obstarávaniach napriek tomu, že samé sa o ne nedokážu úspešne uchádzať a sú dlhodobo len v roli subdodávateľov, pričom takto silné slovenské konzorcium dokáže tlačiť na férovosť a efektivitu slovenských verejných obstarávaní.

Problém

1. Slovenská republika ročne vypíše verejné zákazky v objeme cca 4.7 mld. €, pričom viac ako polovica týchto peňazí končí priamo alebo nepriamo u zahraničných konglomerátov a nadnárodných firiem.

2. Objem obstarávaní sa každý rok zvyšuje, avšak počet prihlásených subjektov sa znižuje (momentálne priemerne 3 ponuky na obstarávanie), a to hlavne kvôli zložitému procesu podávania ponúk a špecifickým podmienkam a požiadavkám.

3. Malé a stredné podniky na Slovensku sa postupne dobrovoľne stavajú do role subdodávateľov, keďže nechcú, nemajú kapacitu alebo im chýbajú potrebné referencie na uchádzanie sa verejného obstarávania na priamo.

Vízia

Združovaním slovenských podnikov budujeme silnú spoločnosť, ktorá bude môcť svojim zázemím a referenciami konkurovať nadnárodným koncernom a stane sa lídrom v realizáciach verejných obstarávaní. Takto široké konzorcium slovenských firiem by zaručovalo zvýšenie objemu verejných prostriedkov, ktoré ostávajú na Slovensku, ale zároveň by znamenalo novú silnú entitu s potenciálom tlačiť na férovosť a efektivitu verejných obstarávaní. Cieľom konzorcia je do 3 rokov získať 4% tržného podielu oblasti stavebníctva, čo predstavuje kumulovaný obrat p.a. 100 mil. €, a tiež rozšíriť sa do ďalších oblastí ako zdravotníctvo, IT alebo služby.

Business model

 • Slovium sleduje vypísané verejné zákazky, pripravuje ponuky a potrebnú dokumentáciu a celkovo pokrýva administratívnu časť projektu.
 • Slovium oslovuje slovenské subjekty vhodné na realizáciu daného obstarávania, a to z pomedzi svojich akcionárov a aj externe. Externé podniky majú v prípade záujmu možnosť stať sa akcionármi spoločnosti.
 • Pri tendrovaní Slovium uprednostňuje svojich akcionárov pred externými subjektami, čím prirodzene podporuje rozširovanie konzorcia.  
 • Akcionári spoločnosti Slovium participujú na výnosoch konzorcia z verejných obstarávaní aj bez priamej účasti na realizácii.

Pridaná hodnota

1. Združovanie slovenských podnikov a spoločné úspešne uchádzanie sa vo verejných obstarávaniach. Slovium okrem iného združuje firmy, ktoré dnes nemajú kapacitu alebo potrebné referencie na priame podávanie ponúk do verejných obstarávaní, pričom sú napriek tomu v roli finálneho realizátora. Pre tieto firmy Slovium znamená potenciálne zvýšenie obratu bez potreby dodatočnej práce.

2. Slovenským podnikom taktiež ponúkame možnosť stať sa akcionárom spoločnosti Slovium. Dnešní realizátori verejných obstarávaní z role subdodávateľov sa tak môžu stať priamymi akcionármi firmy, ktorá zakázky zastrešuje a participovať na zisku z verejných obstarávaní, ktorý ostáva na Slovensku. Akcionári firmy budú zvýhodnení pri tendrovaní realizátorov obstarávaní a participujú na výnosoch z verejných obstarávaní aj bez priamej účasti na realizácii.

Hľadáme lídra pre tento projekt

Hľadáme lídra pre firmu združujúcu slovenské podniky
Partnerský podiel 15 - 25 %
Projekt
Slovium
Lokalita
Bratislava, Slovensko
Pozícia
CEO
Potenciál
Celoslovenský
Fáza projektu
Pripravený k spusteniu
Oblasť
Multisektorová

Slovium je príležitosť rýchleho rastu a sebarealizácie pre lídra, ktorý spolu s nami vybuduje slovenskú jednotku v oblasti verejných obstarávaní, čím umožní slovenským podnikom priamo profitovať na verejných obstarávaniách, zvýši objem verených prostriedkov, ktoré zostanú na Slovensku, a tiež bude kontinuálne tlačiť na férovosť a efektivitu slovenských verejných obstarávaní.

Zabezpečíme optimálne podmienky pre prácu a rast


Zázemie

S nami nezačínate od nuly. Vstupujete do projektu so zabezpečeným kapitálom, priestormi a tímom odhodlaným budovať ho spolu s vami. Vašou úlohou je projekt viesť.


Partneri

Všetci sme tu pre vás. K dispozícii máte partnerov s viac ako 15 ročnými skúsenosťami pripravených vám pomáhať v každej situácii.


Podiel

Vieme, že úspešný líder, ktorý má projektu odovzdať všetko, potrebuje viac ako len finančné ohodnotenie. Preto, hneď od začiatku nastavujeme podmienky, za ktorých získa svoj spoluvlastnícky podiel v projekte.

Očakávania
 • Hľadáme lídra s víziou, schopného a odhodlaného viesť projekt a tím ľudí, ktorého motivuje túžba po vlastnom podnikaní s podporou stabilných partnerov.
 • Ideálny kandidát má skúsenosti z vedenia alebo sa podieľal na vedení firmy, ktorá realizovala verejné obstarávania, alebo pracoval vo verejnom sektore na pozícii blízkej verejným obstarávaniam.
 • Taktiež má preukázateľné skúsenosti s úspešným riadením projektov a tímu, rozumie administratíve spojenej s prípravou projektov a podávaním ponúk do verejného obstarávania a má skúsenosti s obchodnou komunikáciou, vyjednávaním a tendrovaním potenciálnych partnerov
Predošlé skúsenosti, ktoré sú výhodou
 • C-level alebo iná vedúca pozícia strednej alebo veľkej firmy, ktorá realizovala verejné obstarávania
 • Pracovná pozícia vo verejnom sektore spojená s verejnými obstarávaniami
 • Priama skúsenosť s verejnými obstarávaniami
 • Príprava projektov a cenových ponúk, zastrešovanie potrebnej administratívy
 • Oslovovanie, tendrovanie a vyjednávanie so subdodávateľmi, cenová a projektová analýza
 • Projektové riadenie a vedenie tímu ľudí
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
Vašou úlohou bude
 • Vedenie firmy, spolupráca pri tvorení a realizácia firemnej stratégie
 • Oslovovanie partnerov, dlhodobé budovanie a rozširovanie konzorcia
 • Komunikácia s úradmi, tlak na efektivitu a férovosť verejných obstarávaní, napádanie neférových tendrov
 • Vytvorenie a dohľad nad tímom projektových manažérov, cenových analytikov a potrebnej administratívy
 • Dohľad nad prípravou cenových ponúk, podávanie ponúk do verejných obstarávaní a tendrovanie
 • Spolupráca pri propagácií firmy skrz offline a online kanály
 • Analýza trhu, monitoring konkurencie, trendov, cien
Čo vám ponúkame my
 • Možnosť podieľať sa na štarte novej firmy a spolutvoriť jej stratégiu
 • Rýchly rast, sebarealizácia a spoločensky prospešné zhodnotenie skúseností
 • Priestory a tím ľudí odhodlaných budovať firmu s Vami
 • Zázemie stabilnej spoločnosti pôsobiacej na trhu už 15 rokov
 • Obchodný podiel

Ste vhodným lídrom pre tento projekt? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára. Zašlite nám Váš životopis aj so správou, prečo by sme si mali vybrať práve Vás. V prípade záujmu Vás pozveme na osobný pohovor.

Chcem sa stať partnerom a viesť tento projekt

Priložte prosím svoj životopis, sprievodný list, odporúčania, certifikáty či iné dokumenty

Majte prehľad

Prihláste sa k odberu, ak chcete byť informovaný o nových projektoch a investičných príležitostiach.


Napíšte nám

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach investovania, stať sa lídrom v niektorom z našich projektov alebo hľadáte partnera pre svoj projekt? Neváhajte nás kontaktovať.BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10408/P

BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10408/P