Hypotéky dnes: regulácie a alternatívne postupy ich získania

V posledných rokoch je celkovým trendom v bankovníctve sprísňovanie podmienok poskytnutia hypotekárnych úverov. Je to následok a poučenie vyplývajúce z prasknutia hypotekárnej bubliny a následnej celosvetovej finančnej krízy z rokov 2007, 2008.

Na Slovensku Národná banka Slovenska (NBS) pravidelne prichádza s novými reguláciami, ktorých cieľom je obmedzenie a kontrola poskytovania pôžičiek za účelom udržania ich reálnej návratnosti. V súčasnosti banky vyžadujú, aby mal klient žiadajúci o hypotekárny úver minimálne 20 % prostriedkov z celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Iným pravidlom je ohraničenie výšky úveru tak, aby celková zadlženosť neprekračovala 8-násobok ročného príjmu.


Napriek všeobecnému prijatiu poskytnutia hypotekárneho úveru v bankových inštitúciach do maximálnej výšky 80 % kúpnej ceny nehnuteľnosti, existujú alternatívne postupy a riešenia ako sa k hypotekárnemu úveru a peniazom potrebným na úhradu bývania dostať.


Jednou z možnosti je čerpanie spotrebného úveru, ktorý by pokryl spomínaných 20% celkovej výšky ceny nehnuteľnosti. Nevýhodou tohto postupu je navýšenie celkového zadlženia a výška úrokov spotrebných úverov. Pre ľudí s nízkym príjmom je podobné riešenie nemožné. Je to schodná cesta pre solventných klientov a ľudí s dobre plateným a perspektívnym zamestnaním.


Inou cestou ako získať hypotéku vo výške 100% ceny nehnuteľnosti je možnosť založiť dodatočnú nehnuteľnosť, napr. rodičovský dom za predpokladu, že jeho hodnota je vyššia ako cena kupovanej nehnuteľnosti. V tomto prípade platí, že ak by hodnota úveru klesla pod 80 % celkovej ceny, bolo by možné založenú rodičovskú nehnuteľnosť vyňať zo zabezpečenia.


Takéto regulácie majú za následok, že istým sociálnym skupinám je prístup k hypotekárnym úverom a teda k vlastnému bývaniu podstatne sťažený alebo úplne zamedzený. Tie isté regulácie však vedú novú generáciu, mladých k prezieravejšiemu ekonomickému správaniu, inými slovami, k sporeniu a tým vytváraniu základného kapitálu nevyhnutného pre budúci pokojný štart do nového života.​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979