Pohyby cien bytov a krátka prognóza

Údaje zverejnené Národnou bankou Slovenska (NBS) jednoznačne ukazujú pohyb cien bytov na trhu nehnuteľností počnúc rokom 2002. Azda tým najzaujímavejším na týchto údajoch sú posuny ceny bytov za poslednú dekádu, teda od roku 2008, kedy došlo k tzv. realitnej bubline - umelému “nafúknutiu” cien nehnuteľností. Následkom krízy na finančných a hypotekárnych trhoch v rokoch 2008, 2009 došlo v nasledujúcich rokoch k vytriezveniu, “k prasknutiu bubliny” a niekoľkoročnému postupnému poklesu cien bytov.


Avšak súčasná situácia, pokiaľ ide o priemernú cenu za jeden meter štvorcový bytu prekonala ceny z roku 2008. Od roku 2016 je možné v realitách zaznamenať postupný nárast cien. V treťom štvrťroku 2019 bývanie na Slovensku zdraželo, a to na nové maximum. V medziročnom porovnaní stúpli ceny bytov a domov zhruba o 9,7 %, čo je najrýchlejší nárast od globálnej ekonomickej krízy.


Napriek týmto údajom, “podobnostiam”, odborníci len neradi porovnávajú súčasnú situáciu s realitnou bublinou z roku 2008. Zatiaľčo vtedy šlo o umelé nadhodnotenie, dnešné ceny približne zodpovedajú ekonomickej sile súčasného hospodárstva. Podľa odborníkov Národnej banky Slovenska ekonomická sila, reálny nárast hospodárskej produkcie, rast miezd, sa týmto spôsobom odráža v realitnom sektore.


Ďalšími kľúčovými faktormi, ktoré určujú súčasnú výšku ceny bytov, je neustupujúci dopyt. Iným faktorom je výhodná ponuka hypotekárnych úverov v prevažnej väčšine bánk. Práve tento fakt bude pravdepodobne rozhodujúcim pri rozhodovaní sa o kúpe bytu či o investovaní do realít. Aj keď istá časť obyvateľstva, tí s najnižšími príjmami, majú po opatreniach Národnej banky Slovenska menšiu šancu získať hypotéku vôbec alebo v požadovanej výške.


Pokiaľ ide o prognózu najbližšieho vývoja na realitnom trhu pre roky 2020 - 2021, odborníci neočakávajú nejaké zásadné zmeny. Aj naďalej sa predpokladá pomalý rast cien, nie však taký výrazný ako v poslednom roku. Rozhodujúcimi faktormi pre budúci rast či pokles realít je dopyt, výška úrokových sadzieb, výhodnosť ponúkaných hypotekárnych úverov a zmeny lokálnej (slovenskej) ako aj globálnej (celosvetovej) ekonomiky.


Prípadná ekonomická recesia, zvýšenie nezamestnanosti a pod., môžu v konečnom dôsledku viesť k platobnej neschopnosti, čo bude mať za následok nedostatočný dopyt a ďalšie neblahé dôsledky. Hospodársku krízu sa však len málokto opovažuje prorokovať v najbližších rokoch.


Niektorí odborníci pripomínajú, že zmenu a pokles cien bytov z dlhodobejšej perspektívy, môžu spôsobiť aj demografické faktory. Na Slovensku dlhodobo dochádza k starnutiu obyvateľstva a “silná”, početná generácia tzv. Husákových detí je vo veku, v ktorom má väčšina z nich otázku bývania vyriešenú. Demografické grafy ukazujú skutočný úpadok počtu obyvateľstva v neskorších rokoch, či už rokoch 90. alebo aj rokoch nového milénia.​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979