Stav ponuky a dopytu na realitnom trhu a predpoklad pohybu cien

Vzťah človeka k majetku má mnoho podôb. Jeho forma a pravidlá sú dané historickými príčinami a pozadím. V krajinách západnej Európy, ako Taliansko (Benátky, Janov, Florencia), Holandsku, kde sa banky a iné finančné inštitúcie začali presadzovať už v 15. a 16. storočí, sú finančné produkty používané bez vnútorných pochybností klienta a strachu zo zadlženia. Nielen stáročná existencia bánk, ale aj ekonomická prosperita daných krajín vedú ľudí k optimistickému pohľadu na ich budúce finančné možnosti. Viera v progres, pokrok a rast je tu motorom mnohých ľudských aktivít.


Na Slovensku je to trochu inak. Štatistiky hovoria, že viac ako 60% nehnuteľností je v priamom vlastníctve Slovákov bez hypotekárneho zaťaženia. V porovnaní s inými štátmi Európskej únie sa ocitáme na strane krajín, kde sú nehnuteľnosti súkromným majetkom bez úveru. Rumunsko a Chorvátsko sú krajinami, kde viac je ako 90% realít súkromným majetkom nezaťaženým hypotékou. Na opačnej strane spektra sú krajiny ako Holandsko a Švédsko, kde je podiel prostredníctvom hypotéky a úverov hradeného bývania najvyšší. Tieto údaje je možné interpretovať aj ako historické konzekvencie ekonomických systémov jednotlivých krajín.


Posledné desaťročia sa na Slovensku učíme novému ekonomickému správaniu a preberáme nové finančné zvyky. V procese učenia sa nových vecí sa človek nezaobíde bez chýb a omylov, preto sa niekedy stáva aj v tejto sfére, že vykonáme kroky, ktoré sú z dlhodobej perspektívy finančne prinajlepšom nevýhodné.


V súčasnosti pre prevažnú väčšinu mladej slovenskej populácie neexistuje iná možnosť získania nehnuteľnosti ako prostredníctvom hypotekárneho úveru. Málokto má potrebnú hotovosť a finančne gramotný mladý človek si uvedomuje nehospodárnosť dlhodobého bývania v podnájme. Preto začíname tušiť a presviedčať sa, že hypotéka nie je zlé riešenie. Záujemca o bývanie sa musí obracať, získavať informácie a hľadať čo najschodnejšiu cestu.


Pre dnešok je dôležitou správou, že ceny bytov dosahujú rekordné hodnoty. Zároveň je potrebné vedieť, že tento jav nie je náhlym, krátkodobým výstrelkom, ale kontinuálnym procesom tesne prepojeným s inými ekonomickými faktormi. Štatistiky ukazujú medziročný 7,5 % nárast cien v roku 2019., v roku 2018 to bolo 5,5 %.


V médiách sa v tejto súvislosti začínajú šíriť úvahy, či nejde o rovnakú realitnú bublinu ako v roku 2008, ktorá finančne neopodstatnené a umelo “nafúknutá” po krátkom čase náhle spľasla, čoho následkom bol drasticky pokles cien bytov a iných nehnuteľností a celková finančná kríza. Analytici však považujú takéto úvahy za neprimerané a zbytočne poplašné. Upozorňujú na zásadné rozdiely medzi rokmi 2008 a dneškom. Hospodársky rast, resp. stabilita Slovenska, nízka nezamestnanosť a rovnako priaznivý stav globálnej ekonomiky sú, v porovnaní s rokom 2008, zárukou bezpečia a rovnováhy realitného trhu.


Z uvedeného sa dá predpokladať, že náhly pokles cien nám v dohľadnej dobe nehrozí. Práve naopak, predikcie odborníkov hovoria, že ceny, napriek súčasným rekordným hodnotám, mierne porastú aj v roku 2020. Príčinou a kľúčovým faktorom, ktorý analytici zohľadňujú pri modelovaní budúceho pohybu cien, je, okrem spomínanej dobrej lokálnej a globálnej ekonomickej kondície, nepomer medzi dopytom a ponukou.


K tomu je nutné v prvom rade povedať, že slovenský realitný trh trpí chronicky nedostatočnou ponukou bytov. Dáta Štatistického úradu síce ukazujú niekoľkoročný nárast v počte začatých aj dokončených novostavieb bytov, no ani tento prírastok nedokáže hlavne v krajských, veľkých mestách nasýtiť existujúci dopyt. Skromný prírastok novostavieb bytov, ktorý možno sledovať od roku 2015, sprevádza z pohľadu záujemcov o nehnuteľnosť negatívny jav, a tým je klesajúci počet ponúk lacnejších starších bytov. Podľa údajov Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) sa paradoxne celková ponuka bytov, v porovnaní s rokom 2016, znížila o 30%. Iróniou je, že klesajúci počet nehnuteľností inzeruje o 15% viac realitných kancelárií.


Iným impulzom, ktorý vedie ešte k výraznejšiemu vyhroteniu nepomeru medzi dopytom a ponukou a tým aj k nárastu cien bytov, je súčasná nízka hypotekárna úroková sadzba. Tá je skvelou príležitosťou pre mladých bonitných záujemcov o vlastné bývanie, ale aj pre tých, ktorých cieľom nie je primárne zabezpečenie bývania, ale investovanie s vidinou budúceho výnosu.


Súčasné výhodné hypotéky však nemôže získať každý. Je možné povedať, že regulácie stanovené Národnou bankou Slovenska a implementované v postupných krokoch od roku 2018 v konkrétnych bankových inštitúciách znemožňujú mnohým mladým ľuďom prístup k bývaniu; tým, ktorí nemajú našetrený dostatok vlastných zdrojov zhruba v hodnote 20-30 % celkovej ceny nehnuteľnosti, banky odmietajú poskytnúť hypotéku. Sú aj iné skupiny klientov, pre ktoré sú, častokrát z dôvodu byrokratickej prísnosti a ťažkopádnosti, hypotéky niečim nedostupným.


Z tejto slepej uličky je možné nájsť cestu, banky samotné ponúkajú extra spotrebné úvery na úhradu potrebného 20% podielu ceny nehnuteľnosti nevyhnutného pre získanie hypotéky. Takto sa možnosť bývania “vo vlastnom” klientom priblíži, no za cenu výraznejšieho zadlženia sa. Napriek tomu, nie je nutné zúfať. Existujú riešenia kúpy bytu, ktoré pracujú s rozdielnym modelom splácania, vyžadujú nižší vlastný úvodný kapitál, aj rozdielnu a nastaviteľnú dĺžku doby splácania nehnuteľnosti, skrátka atribúty, ktoré by mohli byť šité na mieru práve pre vás. Prinášame schodnú cestu aj pre tých, ktorí v bankách nepochodili. Aké sú naše podmienky a postup sa dočítate tu.


​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979