Investičný fond so zabezpečením. Výnos 8 - 16% p.a.

BizPartner
Investments
Investície od 50.000€
zabezpečené nehnuteľnosťami
Mesačné vyplácanie výnosu
Nulové poplatky


BizPartner Investments
Viac o fonde
Viac o fonde

Bezpečné investovanie do nehnuteľností, ktoré nadštandardne zarába a zároveň pomáha.

Bezpečné investovanie do nehnuteľností, ktoré nadštandardne zarába a zároveň pomáha.

O FONDE

BizPartner Investments je realitný investičný fond skupiny BizPartner Group, ktorý investorom ponúka výnos 8 až 16 % p.a. s mesačným vyplácaním výnosu a nadštandardné zabezpečenie investície formou exkluzívneho záložného práva k nehnuteľnosti z portfólia fondu.

Fond je priamo naviazaný na službu skupiny vovlastnom.sk, čo ho radí medzi bezpečné, predvídateľné a výnosné investičné príležitosti.

VÝNOSNE

Investovanie s nami je výnosnejšie ako nakupovanie nehnuteľností priamo alebo cez iné realitné fondy.

BEZPEČNE

Vaša investícia bude po celý čas zabezpečená exkluzívnym záložným právom k nehnuteľnosti, ktorej hodnota prevýši výšku vašej investície.

STRATEGICKY

Vďaka službe vovlastnom.sk nehnuteľnosti nakupujeme v priemere 20 % pod ich trhovú hodnotu, čím sme chránení voči poklesu cien nehnuteľností.

Optimálna doba investície 2 roky

Fond profesionálnych investorov

Minimálna investícia od 50 000€

Fond registrovaný v Národnej banke Slovenska

Overený business model

Mesačné vyplácanie výnosu

STRATÉGIA FONDU

Fond BizPartner Investments predstavuje bezpečný, výnosný a predvídateľný spôsob investovania do nehnuteľností, ktorý v roku 2021 priniesol výnos až 12%.

Investujeme do nehnuteľností, ktoré nakupujeme pre vopred známych zákazníkov a za vopred dohodnutých časových a finančných podmienok.

Vďaka nášmu obchodnému modelu nehnuteľnosti nakupujeme pod ich trhovú hodnotu, vždy majú zabezpečený pravidelný výnos a vopred nastavený exit.

Práve z týchto dôvodov je náš spôsob investovania bezpečný, predvídateľný a výnosný.

Investujeme len do nehnuteľností, ktoré spĺňajú nasledovné:
  • majú vopred známeho zákazníka,
  • považujeme ich za likvidné,
  • prejdu našim dôkladným due-diligence,
  • ich technický stav umožňuje plánovaný spôsob ich užívania.

V roku 2021

sme dosiahli výnos až 12 %

Náš ročný výnos, sa pohybuje v rozmedzí 8 až 16 %. Na výške výnosu sa negatívne neprejaví ochladenie trhu, korekcia cien nehnuteľností ani zmena hypotekárnych úrokových sadzieb. Tieto faktory nám naopak zvyšujú potenciál výnosu. Zároveň sa chránime protiinflačným ochranným mechanizmom, ktorý máme zabudovaný priamo v zmluvách.

INVESTOVANIE S NAMI

Investujeme spoločne

Vaše peniaze prikladáme k už nami investovaným peniazom. Vaša investícia bude teda zarábať rovnako efektívne, ako zarábajú naše peniaze.

Nadštandardný výnos

Cielený ročný výnos fondu je 8 - 16% p.a. so zmluvnou garanciou základného výnosu. Výnos vyplácame pravidelne každý mesiac.

Overený business model

Týmto modelom sme za posledných 8 rokov úspešne investovali už do viac ako 300 nehnuteľností.

Zabezpečenie

Vaša investícia bude po celý čas zabezpečená zriadením exkluzívneho záložného práva k vybranej nehnuteľnosti, ktorej hodnota prevýši výšku vašej investície.

Ochrana proti poklesu trhu

Výnosy fondu sú vďaka obchodnému modelu chránené pred poklesom trhu s nehnuteľnosťami a zároveň rastú priamo úmerne s infláciou.

 

BEŽNÉ INVESTOVANIE
DO NEHNUTEĽNOSTÍ

Investícia Kúpa nehnuteľností za ich trhovú hodnotu.
Výnos Realizovateľný výnos z prenájmu na úrovni 2 - 5 % p.a.
Riziká, starosti a iné náklady Poistenie nehnuteľnosti, škody, fond opráv a pod.
  Pokles cien nehnuteľností či už z dôvodu zvýšenia hypotekárnych úrokových sadzieb alebo iných vonkajších vplyvov. Pokles dopytu po prenájme či kúpe nehnuteľnosti.

 
  Starosti s nájomníkmi, ktorí môžu byť častokrát neprispôsobiví, možné výpadky nájmov alebo neplatiči.

INVESTOVANIE DO
NEHNUTEĽNOSTÍ S NAMI

Vďaka nášmu obchodnému modelu nakupujeme nehnuteľnosti len za 70 až 85 % ich trhovej hodnoty.
Cielený ročný výnos 8 - 16 % p.a. so zmluvnou garanciou základného výnosu.
Poistenie, škody, fondy opráv a iné poplatky sa nás netýkajú. Znášajú ich naši nájomníci.
Výnos je vyplácaný mesačne, a to bez ohľadu na aktuálnu situáciu a dopyt na trhu. Na jeho výške sa negatívne neprejaví ochladenie trhu, korekcia cien nehnuteľností ani zmena hypotekárnych úrokových sadzieb. Tieto faktory nám naopak zvyšujú potenciál výnosu.
Naši klienti majú k prenajatým nehnuteľnostiam vzťah a vážny záujem ich neskôr odkúpiť. Sú preto silne motivovaní dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky.
  Bežné investovanie
do nehnuteľností
Investovanie do nehnuteľností s nami
Kúpa
Kúpa nehnuteľností za ich trhovú hodnotu.
Vďaka nášmu obchodnému modelu nakupujeme nehnuteľnosti len za 70 až 85 % ich trhovej hodnoty.
Výnos
Realizovateľný výnos z prenájmu na úrovni 2 - 5 % p.a.
Cielený ročný výnos 8 - 16 % p.a. so zmluvnou garanciou základného výnosu.
 
Riziko, starosti a iné náklady
Poistenie nehnuteľnosti, škody, fond opráv a pod.

Pokles cien nehnuteľností či už z dôvodu zvýšenia hypotekárnych úrokových sadzieb alebo iných vonkajších vplyvov.

Pokles dopytu po prenájme či kúpe nehnuteľnosti.

Starosti s nájomníkmi, ktorí môžu byť častokrát neprispôsobiví, možné výpadky nájmov alebo neplatiči.
Poistenie, škody, fondy opráv a iné poplatky sa nás netýkajú. Znášajú ich naši nájomníci.

Výnos je vyplácaný mesačne, a to bez ohľadu na aktuálnu situáciu a dopyt na trhu.

Naši klienti majú k prenajatým nehnuteľnostiam vzťah a vážny záujem ich neskôr odkúpiť. Sú preto silne motivovaní dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky.


AKO POSTUPOVAŤ

1. Vstupné informácie

Všetky potrebné informácie o investícii vám poskytneme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo inou formou, ktorá vám vyhovuje. Stačí nás kontaktovať.

2. Nastavenie podmienok

Dohodneme si výšku investície, jej trvanie a spôsob zabezpečenia. Štandardne ako zábezpeku poskytujeme záložné právo k vybranej nehnuteľnosti alebo osobné ručenie majoritného akcionára spoločnosti.

3. Prevod a zabezpečenie

Po podpise investičnej zmluvy nasleduje prevod investičných prostriedkov na náš účet, zároveň vám poskytujeme vopred dohodnutú formu zabezpečenia vašej investície.

4. Pravidelná výplata výnosu

Každý mesiac vám na váš účet zašleme výnos z investície za daný mesiac.

5. Konverzia

Ihneď, ako bude projekt vovlastnom.sk pripravený na možnosť prijať akcionárov, ako existujúci veriteľ projektu dostanete prednostné právo na úpis akcií. O tejto možnosti vás budeme vopred informovať.

6. Predčasné splatenie

V prípade, že budete z akýchkoľvek dôvodov potrebovať predčasné splatenie vašej investície, stačí nás kontaktovať. Vždy sa posnažíme vyjsť vám maximálne v ústrety.

PLÁN 2020 - 2024

2023 - 2024

Možnosť konverzie investorom na akcionárov služby vovlastnom.sk.

Získanie prístupu k výhodnejším zdrojom financovania, zvýšenie výnosov pre investorov a akcionárov nad 25% p.a.

Expanzia na ďalšie trhy. Rast portfólia nehnuteľností k 100 miliónom eur.

VÝNOS
+25 % p.a.
2022

Investičný fond registrovaný NBS. Investovanie s variabilným výnosom 8 - 16% p.a.

Hodnota nehnuteľností v portfóliu 5 - 10 miliónov eur.

Expanzia do zahraničia v rámci CEE regiónu.

VÝNOS
8 - 16 % p.a.
2021

Príjem investícií formou zabezpečených pôžičiek s fixným výnosom 7,5 - 12 % p.a. vyplácaným mesačne.

Portfólio nehnuteľností zložené prevažne z bytov a domov. Hodnota portfólia do 5 miliónov eur financované prevažne z vlastných zdrojov spoločnosti.

Rozšírenie poskytovania služby vovlastnom.sk aj do sektora komerčných nehnuteľností.

VÝNOS
7,5 - 12 % p.a.
do 2020

Príjem investícií formou zabezpečených pôžičiek s fixným výnosom 5% p.a. vyplácaným 1x ročne.

Portfólio nehnuteľností zložené prevažne z bytov a domov. Hodnota portfólia 800 tisíc eur, financované prevažne z vlastných zdrojov spoločnosti.

VÝNOS
5 % p.a.
do 2020

Príjem investícií formou zabezpečených pôžičiek s fixným výnosom 5% p.a. vyplácaným 1x ročne.

Portfólio nehnuteľností zložené prevažne z bytov a domov. Hodnota portfólia 800 tisíc eur, financované prevažne z vlastných zdrojov spoločnosti.

VÝNOS
5 % p.a.
2021

Príjem investícií formou zabezpečených pôžičiek s fixným výnosom 7,5 - 12 % p.a. vyplácaným mesačne.

Portfólio nehnuteľností zložené prevažne z bytov a domov. Hodnota portfólia do 5 miliónov eur financované prevažne z vlastných zdrojov spoločnosti.

Rozšírenie poskytovania služby vovlastnom.sk aj do sektora komerčných nehnuteľností.

VÝNOS
7,5 - 12% p.a.
2022

Investičný fond registrovaný NBS. Investovanie s variabilným výnosom 8 - 16% p.a.

Hodnota nehnuteľností v portfóliu 5 - 10 miliónov eur.

Expanzia do zahraničia v rámci CEE regiónu.

VÝNOS
8 - 16 % p.a.
2023 - 2024

Možnosť konverzie investorom na akcionárov služby vovlastnom.sk.

Získanie prístupu k výhodnejším zdrojom financovania, zvýšenie výnosov pre investorov a akcionárov nad 25% p.a.

Expanzia na ďalšie trhy. Rast portfólia nehnuteľností k 100 miliónom eur.

VÝNOS
+25 % p.a.

O SLUŽBE VOVLASTNOM.SK

Prostredníctvom služby vovlastnom.sk nakupujeme nehnuteľnosti pre tých, ktorí o ne majú záujem, no z rôznych dôvodov nemôžu financovať ich kúpu ihneď, ale až v budúcnosti.

"Ako realitný developer sme pri predaji vlastných nehnuteľností prichádzali do styku s problémom na strane našich klientov, ktorí mnohokrát nevedeli získať financie na odkúpenie rezervovanej nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. V roku 2013 sme sa v rámci svojich projektov rozhodli vyriešiť tento problém ponukou dočasného prenájmu s možnosťou odkúpenia neskôr, ktorá výrazne rozšírila okruh záujemcov o naše nehnuteľnosti."

Ing. Martin Fodor, CEO & Partner

Vzhľadom na vysokú popularitu a dopyt po tejto možnosti financovania sme vybudovali službu vovlastnom.sk, ktorá umožňuje rezerváciu nehnuteľností formou prenájmu s odkúpením neskôr a naši klienti ju využívajú na získanie akejkoľvek nehnuteľnosti aj v prípade, keď jej kúpu nemôžu financovať bežne dostupnými spôsobmi.

Službu vovlastnom.sk, teda prenájom s možným odkúpením neskôr, dnes naši klienti už niekoľko rokov využívajú v rámci celého územia SR na byty, domy, developerské projekty, rekreačné či komerčné priestory a týmto spôsobom sme im pomohli získať už viac ako 300 nehnuteľností.

Viac o službe vovlastnom.sk si môžete pozrieť vo videu nižšie.

V portfóliu máme nehnuteľnosti z celého Slovenska a dopyt po našej službe stabilne rastie.

+421 911 660 535

O NÁS

Skupina BizPartner Group vznikla na Slovensku v roku 2007. So svojimi podnikateľskými aktivitami v súčasnosti pôsobíme v dvanástich krajinách EÚ. Počas tohto obdobia sme sa stali zabehnutým partnerom na realitnom trhu, čoho dôkazom sú stovky postavených a predaných bytových a nebytových priestorov. 

Za 15 rokov sa naše portfólio rozrástlo do rôznych oblastí podnikania, ako ecommerce a finančných služieb, kde sme vytvorili unikátne riešenie financovania nehnuteľností. 

Naše podnikateľské aktivity neustále rozširujeme a zaujímavé projekty sme ako stabilný partner pripravený podporiť. Materskou spoločnosťou skupiny je akciová spoločnosť BizPartner a.s. s hlavným sídlom v Poprade.

Portfólio skupiny

Nehnuteľnosti E-commerce Financovanie Startupy

NÁŠ TÍM

Ing. Martin Fodor CEO & Partner
Ing. Petra Fodorová COO & Partner
Miloš Lukačka, MSc. Chief Investment Officer
Samuel J. Pavličko Project Manager
Mgr. Simona Szántová Head of Law Department

Majte prehľad

Prihláste sa k odberu, ak chcete byť informovaný o nových projektoch a investičných príležitostiach.


Napíšte nám

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach investovania, stať sa lídrom v niektorom z našich projektov alebo hľadáte partnera pre svoj projekt? Neváhajte nás kontaktovať.BizPartner Investments, j. s. a.
Registrované v Národnej banke Slovenska

Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 53095731
DIČ: 2121270789

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sja, vložka č. 18/P

BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10408/P