a05.jpg

DLHOPISY MR.BOX 5,00/2023

Spoločnosť BizPartner a.s. vydala dňa 02.09.2020 zabezpečenú dlhopisovú emisiu v celkovom objeme 1 008 000,- EUR.

 

Ide o dlhopisy s 3-ročnou splatnosťou, emisným kurzom 100% úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p.a. Ručiteľ emisie je väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti - Ing. Martin Fodor.

bezhypoteky.sk

DLHOPISY BPRE1 5,00/2023

Spoločnosť BizPartner a.s. vydala dňa 01.07.2020 zabezpečenú dlhopisovú emisiu v celkovom objeme 1 000 000,- EUR.

Ide o dlhopisy s 3-ročnou splatnosťou, emisným kurzom 100% úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p.a. Ručiteľ emisie je väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti - Ing. Martin Fodor.

Screenshot (43).png