PRENAJÍMATE BYT ALEBO DOM?

ZÁKON VEĽMI SILNE CHRÁNI NÁJOMCU, MY NASTAVÍME OCHRANU VÁM

Investovať do bytu za účelom jeho ďalšieho prenájmu je aj u nás veľmi populárny spôsob, ako si zabezpečiť pasívny zdroj príjmu. Na Slovensku si takýmto spôsobom vylepšujú svoje rozpočty tisíce ľudí. My sami sa v tejto oblasti veľmi intenzívne angažujeme, nakoľko sa podľa nás jedná o veľmi zaujímavý spôsob zhodnocovania financií čo do pomeru rizík, výnosov a udržateľnosti.
 
Vysoké percento z tých, ktorí svoju nehnuteľnosť určenú na bývanie prenajímajú fyzickým osobám však skôr či neskôr narazia na problém s "chráneným nájmom". Jedná sa v podstate o každý bežný prenájom nehnuteľnosti určenej na bývanie priamo fyzickým osobám. Občiansky zákonník všeobecne chráni práva nájomcov bytov, a to na úkor prenajímateľov - vo väčšine prípadov majiteľov nehnuteľností.
 
S podporou Občianskeho zákonníka dokáže nájomca v podstate bez ohľadu na to, ako si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy komplikovať život prenajímateľovi. Ak nájomca chce, prenajímateľ si s ním nevie legálne poradiť, hoci nájomca neuhrádza dohodnuté platby, odmieta vykonať nápravu neprijateľného stavu, odmieta pristúpiť k ukončeniu nájomného vzťahu alebo vypratať a uvoľniť nehnuteľnosť.
Ako prenajímateľ nehnuteľnosti určenej na bývanie si musíte uvedomiť, že z pohľadu zákonov vo väčšine prípadov, kedy dochádza ku konfliktom či nedorozumeniam medzi vami a vašim nájomcom, ťaháte za kratší koniec! Emócie, ktoré tieto vypäté situácie častokrát sprevádzajú a konanie, ku ktorému sa majitelia nehnuteľností pociťujúci neprávosť mnohokrát uchýlia, môžu mať až trestno-právne následky. Výsledkom môže byť trestno-právne konanie vedené proti majiteľovi nehnuteľnosti s prekvapivým verdiktom - pokuta, podmienka, alebo až trest odňatia slobody. A to sa majiteľ nehnuteľnosti v podstate nedopustil ničoho, na čo by nemal mať nárok, len sa snažil zbaviť neplatiča či nepohodlného nájomcu, ktorý neplatil, nedodržiaval dohodnuté podmienky zmluvy alebo odmieta uvoľniť nehnuteľnosť.
Situácia sa v tejto oblasti postupne ešte o niečo viac komplikuje, nakoľko právne povedomie verejnosti rastie, informácie sú omnoho lepšie vyhľadateľné a hádam všetky vlády sa populisticky a asi aj prirodzene stavajú na stranu slabších, v tomto prípade nájomcov.
 
Aj my teraz častejšie narážame na nájomcov, ktorí vedia, ako sa oprieť o "nevyváženú" zákonnú ochranu. Treba si uvedomiť, že život prináša množstvo problémov a komplikácií. Zoči voči životným problémom sa aj dobrý nájomca, od ktorého by ste nikdy nič zlé nečakali, bude prirodzene snažiť vyriešiť svoje vlastné problémy spôsobom, ktorý pravdepodobne nebude vo váš prospech.
Nespočetné množstvo prípadov a rizík, ktorým majiteľ prenajímanej nehnuteľnosti určenej na bývanie čelí, si určite ľahko dohľadáte na internete.
 
Našim cieľom je poskytnúť vám riešenie, ktoré z celej vyššie popísanej záležitosti urobí "frašku" a nájomcovia, ktorí by to mohli v budúcnosti na vás skúsiť, budú mať smolu!

PRENAJÍMATE BYT ALEBO DOM?

NASTAVÍME VÁM ZMLUVNÉ VZŤAHY TAK, ABY S VAMI NÁJOMCOVIA NEVYKÝVALI.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Cenník služby:
Zabezpečenie zmluvných vzťahov: jednorazový poplatok 99€ bez DPH
*počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s nájomcom + úkonu ukončenia zmluvy
Prípadné dodatočné úkony počas trvania zmluvy: 15€ bez DPH/za jednotlivý úkon

​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979